onsdag 31. oktober 2007

Digitale historiefortellere

I dag har jeg vært på andre kursdag i digitale historiefortellere på Høyskolen i Oslo. Vi lager en historie med lyd(musikk), bilde og egen fortelling. Spennende med tanke på at dette kan jeg bruke i undervisningen min, der elevene kan sette sammen sitt produkt til en fortelling med disse lydeffektene. En ny måte å presentere et stoff på, der vi som lærere får satt i gang elevene med de mulighetene den digitale verden byr på. Kan brukes i norskfaget i prosjektarbeid, særemneoppgaver eller rett og slett for å lage en tekst med bilde, musikk og lydeffekter. Morsomt å lese inn sin egen tekst og høre sin egen stemme. Bruker Windows Movie maker, et enkelt program som ligger som programvare på PC'n. Vær forsiktig med å laste inn musikk og/eller lyd som er rettighetsbelagt, husk å respektere åndsverkloven.

1 kommentar:

Hildegunn Otnes & Harald Morten Iversen sa...

Ja, det er spennende. Hva slags verktøy brukte dere? Var det mange av kursdeltakerne som var der? Kanskje vi kan dra nytte av det på neste samling?