søndag 2. desember 2007

Analyse av nettstaden til NynorsksenteretSom ei av oppgåvene til kurset "Digitale tekster i norskfaget" skulle vi analysere ein nettstad. Oppgåva mi var Nynorsksenteret si nettside, ei oppgåve vi byrja med fyrste dagen, og som var sjølve oppgåva etter kursopplegget. Nynorsksenteret held til i Berte Kanutte-huset (biletet) som ligg på Høgskulen i Volda. Dagleg leiar ved senteret vender seg til Utdanningsdirektoratet i faglege spørsmål og til høgskulen i administrative spørsmål. Nettsida til Nynorsksenteret er multimodalt med både tekst, bilete og lenker til musikkfiler. Teksten har teksttype Times New Roman 12, med bilete av senteret (sjå over) under lenka Om senteret. Elles på denne nettstaden finst det mest mindre bilete til dei ulike emna på kvar side, det ser ut til at denne nettstaden satsar mest på det reint informative med tekst som berar av informasjonen. Sjølve framsida er altså rein tekst, berre med illustrasjon av sommarfuglar (som pynt) saman med Grammatikk og kjærleik, eit lite bilete med ein open pappask for å illustrere alle dei tekstane senteret kan tilby som ressurs. Nettsida ligg som eit ark på burgundarraud bakgrunn som fungerer som ramme, den same ramma går att rundt alle nettsidene, alle med overskrifta og logoen til senteret øvst på sida på det burgunderraude feltet; NYNORSKSENTERET, Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa, plassert utanom sjølve ”arket”. Det vertikale feltet med menypeikarar til venstre er grått, sjølve hovudsida har kvit bakgrunn, bortsett frå På nynorsk og Ressursar som ligg på blått underlag med undervisningsopplegg/kurs lagt opp frå Nynorsksenteret. Grammatikk og kjærleik ligg over desse to menypeikarane og er eit stort blikkfang på nettsida. Under desse igjen ligg ei overskrift; Nytt frå Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa, under den følgjer fleire menypeikarar med tekst, der menypeikarane har funksjon som overskrift.

I margen til venstre ligg følgjande vertikale hyperlenker; om senteret, ressursbase for skulen, forsking og utvikling og kurs/vidareutdanning. Eit blankt søkjarfelt til utfylling av tekst med søk som direktepeikar, som på kvasir, google og andre nettstader som til dømes aviser, gir lesaren høve til å søkje på dei emna han er ute etter i tilknyting til denne nettstaden. Her får ein da svar på treff anten under dokument eller nyhende. Ved å skrive inn eit ord, til dømes "kjærleik", kjem sida med Ros til grammatikk og kjærleik, og Grammatikk og kjærleik opp under nyhende, med null treff på dokument. (Andre søk kan da gi treff på dokument og null treff på nyhende, til dømes.) Vidare nedover følgjer full postadresse med namnet på leiaren Anne Steinsvik Nordal, e-postadressa til senteret , telefonnummer og telefaks. Heilt nedst ligg bildet av det britiske og det tyske flagget, ved å klikke på dei kjem anten den engelske eller tyske versjonen opp for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa, alt etter kva for eit flagg lesaren klikkar seg inn på.
Den horisontale menylinja øvst som viser til Grammatikk og kjærleik, tydeleg framheva med gule bokstavar på blå bakgrunn, gir med farge og anna type bokstavar eit blikkfang for å få fram tilbodet i denne skulepakka om Ivar Aasens barndom og ungdom. Denne overskrifta er ein direkte hyperlenke til denne nettstaden og syner kor viktig det er for Nynorsksenteret å marknadsføre denne skulepakka. Her går både informasjon og kremmarånd hand i hand. Vidare nedover på hovudsida ligg overskrifter med hypertekstar til Gratis blad om nynorskopplæring og Endringar i læreplanen i norsk. Alle desse hyperlenkene er i fyrste omgang interne lenker til vidare sider i regi av Nynorsksenteret, lenka til læreplanen i norsk har ei ekstern lenke til Utdanningsdirektoratet, som kjem opp etter fyrst å ha klikka på Endringar i læreplanen eller Les meir under teksten. Det er ingen tekstintegrerte peikarar direkte i tekstane på framsida, dei ligg alle i overskriftene. Noko anna er dei sidene lesaren klikkar seg vidare på frå framsida, dei har alle tekstintegrerte peikarar i større eller mindre grad.

Framsida gir eit ryddig oversyn over aktivitetane til Nynorsksenteret, med dei viktigaste adressene og nyhende. Så kjem lesaren vidare ved å klikke på dei ulike lenkene, som til dømes På nynorsk, til Kva er ein nynorsk tekst , deretter bøyingssystemet, det heile er sjølvinstruerande. Dette er interne lenker til Nynorsksenterets sider, eksterne lenker finn vi til dømes under Ressursbase for skulen, Nynorskoppgaver på nett og Leik og lær – da er vi inne på Språkrådet, ei ekstern lenke.

Nettsida til Nynorsksenteret er ei offentleg nettside som vil vere nyttig og interessant for alle som arbeider med språk, særleg for skulen, lærarar og elevar. Her ligg nyttige hyperlenker til oppgåver, nettsider, musikklenker og informasjon om tilgjengeleg materiale for kjøp og bruk i skulen. Funksjonen til denne nettsida er å gi informasjon om språk, oppdatere om nyhende innan alt som har med nynorsk å gjere, både språkpolitisk og kulturelt, vise lenker til ulike nettsider og marknadsføre eigne produkt. Nettsida kunne nok ha vore meir innbydande med blant anna eit bilete på framsida, men ho står fram som informativ med vekt på det faglege og overlet til lesaren å søkje seg vidare på nettet frå menypeikarane utover i dei ulike sidene. Ein ressurs for oss som arbeider med språk til dagleg.

onsdag 21. november 2007

Lyrikk VKII norsk

I tredje klasse norsk arbeider vi no med lyrikken frå 1940-1965. Sentralt her står lyrikaren Halldis Moren Vesaas som ville ha fylt 100 år søndag 18. november. Det har vore skrive mye om ho i dei fleste avisene, ho har vore hylla frå ulike hald både lokalt og sentralt, særleg har Det norske teatret ei flott framsyning som har vore trekt fram på NRK, både i radio og TV. Eg har vist til elevane ulike klipp frå sendingane på TV dei siste dagane, der vi også får sjå små filmsnuttar av denne flotte lyrikaren, som ein mest får tårer i augo av berre ved å høyre stemma til. Søndagsrevyen 18. november viste dette innslaget til ære for den store kvinnelege nynorske lyrikaren. Halldis Moren Vesaas er svært aktuell for avgangselevane i år. NEI EG FÅR ALDRI NOK - (av) HALLDIS MOREN VESAAS 100 ÅR

Oppgave sms, alternativ 2

Jeg har etter inspirasjon fra min gode og kreative kollega, Marita, gjennomført en nynorsktime på sms. Elevene fikk i oppdrag å skrive meldinger til hverandre på nynorsk, jeg valgte ut hvem som skulle sende til hvem, altså to og to, dette for at ikke noen skulle få VELDIG mange og andre ingen. Tema var: "Denne skoledagen". Det var noen som ikke hadde med mobil på skolen - tenk det!! De fikk tilbud om å gå på msn eller Facebook (fjesfjøla) som jeg kaller den (jeg er på Facebook jeg også). Noen av disse meldingene leste vi opp høyt i klassen, det var selvfølgelig frivillig, da noen kunne ha skrevet noe personlig i meldingene som ikke egnet seg for framføring i plenum. Deretter kopierte jeg Maritas opplegg med sms-dikt på nynorsk. Hver og en måtte skrive et dikt på nynorsk med bruk av metafor, etter at jeg hadde gjennomgått forskjellen på en sammenlikning og en metafor. Dette ble vellykket gjennomført, her bestemte jeg hvem som skulle lese sitt dikt opp for hele klassen. En fin måte å fokusere på enkelte detaljer i en analyse eller i språket, og elevene bruker sitt verktøy i undervisningen. De er jo digitale.

Nettstedanalyse


Jeg har valgt å ta for meg nettsiden til birkebeinerrennene, en side de kaller; Birkebeiner - Utfordringer og opplevelser for alle! Denne nettsiden gir først en oversiktlig informasjon om de ulike rennene som foregår denne sesongen med pekere direkte til de enkelte arrangementene. Åpningssiden har et bilde av en skiløper i fin stil i en oppkjørt løype, noe som virker innbydende på alle skifrelste. Denne siden ser ut til å være laget for dem som kjenner til birkebeinerarrangementene fra før, da ingen ytterligere informasjon gis på denne siden, kun pekere til de enkelte arrangementene; Birkebeinerrennet, Birkebeinerrittet og Birkebeinerløpet. Disse sidene har ulike farger og utforming, de bruker alle skrifttype Times New Roman 12 med hvit bakgrunn, men skifter mellom blå, gul og oransje farge som bakgrunn på hovedmenyen og logoen øverst på siden, sammen med noe av trestrukturen både til venstre og høyre. Dette gjør at sidene får "sin" identitet og leseren blander man dem ikke så lett sammen. Den enkelte nettleser, eller aktive løper, må selv logge seg inn på siden for de ulike rennene han/hun ønsker informasjon om, for eksempel Birkebeinerrrennet 15.mars 2008. Ved å klikke seg inn på denne siden gis det menypekere på venstre side med opplysninger om kart, mat og drikke, selve renndagen, løype, resultatservice, kart og transport/overnatting osv. Det er samsvar mellom det som menypekerne viser til i trekartet til venstre på siden med det som gis av opplysninger på selve hovedsiden. For eksempel gis det mulighet for å klikke seg direkte til påmeldingslistene både ved å dra menypekeren over selve hovedsiden og finne en lenke der, en tekstintegrert peker, samt å finne samme lenke i trekartet til venstre på siden. Hovedsiden har også hyperlenker til ulike artikler og nyhetssider rundt dette arrangementet, for eksempel NettBirken, der det finnes artikler, informasjon, veiledning, tips om kosthold, treningsutstyr og treningstips for den treningsglade. For å komme til denne siden kan man velge å trykke direkte på NettBirken, eller bruke den fullstendige internettadressen som er lagt ut i tilknytning til pekeren. En rask og grei måte å komme inn på nettstedet på for dem som ønsker å kopiere denne adressen direkte til sitt nettsted. På høyre side er det direktepekere til send e-post til rennet, evaluring av rennet 2007 (som forøvrig ble avlyst), birkebeinerfesten og birkebeinerprøven. Videre under til høyre på siden er alle general- og hovedsponsorene listet opp med sine logoer, der man kan klikke seg inn på den enkelte logo og få informasjon om deres arbeid, tilbud og salg av sportsutstyr og nyheter, for eksempel sportsbutikken Sport1 og Salomon sportsutstyr. Også løssalgsaviser er listet opp her som hovedsamarbeidspartnere, dette er nok mest som reklame for vg, men avisen er oppdatert, så riksnyhetene får man også tilgang til via denne siden. Dette gjør jo denne siden dagsaktuell, ikke bare om de kommende renn, men også andre nyheter, politisk både innenriks og utenriks. Siden har flere tekstintegrerte pekere med direkte kobling til den aktuelle siden de omtaler, de viser for eksempel dette ved å legge teksten til - DELTA I BIRKEBEINERRENNET FOR "RIGHT TO PLAY" - Se mer info HER - eller de legger hele internettadressen ut midt i teksten på siden; - Informasjon om seedingsrenn og seedingstabeller finner du her: http://www.birkebeiner.no/renn/index.php?kat=74 . Jeg vil si denne nettsiden er multimodal, hvis kun bruk av bilder, reklame og tekst skal være tilstrekkelig for at siden kan benevnes som en sammensatt tekst, uten lenker til video, TV- eller musikkvideoer. Det kunne vært aktuelt med for eksempel et klipp, en video, fra sendingene på TV fra fjorårets Birkebeinerarrangement, det hadde i alle fall gjort siden noe mer multimodal, hvis graden av det multimodale skal diskuteres. De uttrykksformene som er med; bilder, reklame og tekst, virker sammen i et hele med lenker og pekere som gir utfyllende informasjon og veiledning, opplysninger om tider, renn, påmelding, kontroll av eget id-nummer og frister. Min konklusjon er at arrangørene av birkebeinerrennet har et interessant, til dels multimodalt nettsted, med alt som er viktig å vite for den enkelte deltaker. Det er enkelt å finne fram på hovedsiden sammen med trestrukturen til venstre, informasjonen på hovedsiden er tydelig og klar. Det kan kanskje virke noe overlesset med all informasjon på én side, men samtidig sørger i alle fall arrangørene for at løperne ikke går glipp av noe. At de i tillegg blir utsatt for noe reklame oppleves kanskje mer opplysende enn som kjøpepress, da dette kanskje er en gruppe som heller trener enn frekventerer kjøpesentre. :-) God tur!

fredag 9. november 2007

Digitale historiefortellinger

Dette er min fortelling fra kurset Digitale historiefortellinger, som jeg deltok på 26.10, 31.10 og 01.11 d.å på Høyskolen i Oslo. På kurset ble vi først bedt om å skrive en personlig historie, så velge ut noe fra den historien som vi skulle lage en digital fortelling av på Windows Movie Maker. Bildene har jeg hentet fra internett, de er ikke mine personlige bilder, da noe av det jeg forteller ikke lenger eksisterer. Elevene kan bruke dette, f. eks. i framføring av særemne, prosjektarbeid osv. Første gang elevene gjør dette bør de også starte med sin personlige historie, det gjør prosessen lettere. Husk å ha på lyd på PC'n når du spiller av videoen. God fornøyelse.

torsdag 8. november 2007

Aftenposten skrev denne uken om jenter og mobbing, om skolens og lærernes manglende kompetanse til å se og takle dette. Jeg la ut lenken til mine elever, ba dem lese kronikken i norsktimen og finne hovedbudskapet. Deretter diskuterte vi innholdet og knyttet det opp mot deres egen hverdag. Ved å fortsette med tekster fra læreboka som tar opp samme tema; En nesten pinlig affære av Johan Harstad og Det er enklast slik av Oddmund Hagen, blir tekstene mer aktuelle og interessante å arbeide med.

Netvibes

Jeg introduserte nettsiden netvibes for mine elever og la ut følgende beskjed på It's learning til dem;

Jeg har testet ut netvibes på nettet og skjønner ikke hvorfor jeg ikke har brukt det før. Det er helt supert hvis du vil ha lett oversikt over nettsidene dine, hotmail, facebook, blogg, nyheter og din egen notatbok. Du finner det på http://www.netvibes.com/ Prøv det ut og se om du liker det. Du kan ordne de ulike elementene i den rekkefølgen du selv ønsker, ut ifra hvilke du anser som viktigst osv. Lykke til.

torsdag 1. november 2007

Elevene skriver tekster

Med mål om at elevene skal bli glad i å skrive, ga jeg elevene i VG1 følgende oppgave i en 2-timers skriveøkt:

Du skal skrive en tekst om en hendelse som har gjort inntrykk på deg sist uke. Start med en innledning der du presenterer hendelsen med tid, sted, personer og kort hva som skjedde. I hoveddelen forklarer du hva som gjorde inntrykk på deg, hvorfor du husker akkurat denne hendelsen, og hva den har gjort med deg i ettertid. Avslutt med en oppsummering, der du avrunder teksten med en konklusjon eller et spørsmål du vil tenke videre på. Skriv ca 500-600 ord og kall teksten for Min uke.

Bakgrunnen for denne oppgaven var å gi elevene mulighet til å skrive om noe som angår dem selv, en personlig tekst de kan utforme som de vil. Jeg mener det kan ofte være lettere å skrive om egne erfaringer, i stedet for andre tema de får beskjed om å drøfte eller tolke. Ved å bli glad i å skrive og oppleve en mestring her, tror jeg andre sjangre som essay, kåseri, artikkel og tolkningsoppgaver vil falle lettere for elevene. Oppgaven ble lagt ut på ITSL (It's learning) og levert der.

onsdag 31. oktober 2007

Digitale historiefortellere

I dag har jeg vært på andre kursdag i digitale historiefortellere på Høyskolen i Oslo. Vi lager en historie med lyd(musikk), bilde og egen fortelling. Spennende med tanke på at dette kan jeg bruke i undervisningen min, der elevene kan sette sammen sitt produkt til en fortelling med disse lydeffektene. En ny måte å presentere et stoff på, der vi som lærere får satt i gang elevene med de mulighetene den digitale verden byr på. Kan brukes i norskfaget i prosjektarbeid, særemneoppgaver eller rett og slett for å lage en tekst med bilde, musikk og lydeffekter. Morsomt å lese inn sin egen tekst og høre sin egen stemme. Bruker Windows Movie maker, et enkelt program som ligger som programvare på PC'n. Vær forsiktig med å laste inn musikk og/eller lyd som er rettighetsbelagt, husk å respektere åndsverkloven.

tirsdag 30. oktober 2007

Bilde klart

Heisann!
Joda, bildet av meg og Leah kom inn med god hjelp av Marita Aksnes, som alltid er hjelpsom, snill og flink. Hvor hadde jeg vært uten deg, Marita?

30.oktober

Du verden som tiden går, her sitter jeg og øver meg på bloggen min og glemmer helt at jeg skal på jobb i morgen. Har ikke en gang lest dagens aviser, så spennende er dette. Det jeg irriterer meg over nå, er at jeg klarer ikke legge inn bilde i sideformatet av meg selv, selv om jeg går fram slik det blir vist på buskerudbloggen. Det er blokkert for bla gjennom, så det nytter ikke. Synd, for jeg får til å legge inn bilde her. Leste en interessant kronikk i Dagbladet på fredag om mobiltlf i undervisningen. Gå på http://www.dagbladet.no/tekstarkiv/artikkel.php?id=5001070087062&tag=item&words=cathrine%3Bt%F8mte der spør Cathrine Tømte om skolen utvikler seg i utakt med samfunnet. Denne kronikken synes jeg var midt i blinken for noe av det vi diskuterte på kurset på St. Hallvard torsdag 25. oktober.

mandag 29. oktober 2007

Mandag 29.10.07


Heisann! Min hverdag er ikke bare fylt med undervisning, forberedelser og elevsamtaler. Jeg er så heldig å være bestemor til Leah, født 6.juni i år. Hun er nå i Singapore sammen med mamma og pappa.

torsdag 25. oktober 2007

Dag 1

I dag har vi arbeidet med digitale tekster i norskfaget, hørt på mulighetene med sms-språket i undervisningen. Mange muligheter i undervisningen, kanskje også via aviser. Her på skolen har vi for eksempel en veldig fin hjemmeside
hlsen Liv