søndag 21. september 2008

LESESIRKEL

I de to VG1-klassene mine har vi i norsktimene startet en lesesirkel, der elever og lærer har én time fast i uka til stillelesning. Elevene har valgt ut sine egne bøker de leser, basert på hva de selv ønsker å lese. Vi startet med at hver elev kom med forslag til ei bok de selv hadde lest og som de ville anbefale andre å lese. Denne lista la jeg som lærer ut som lenke på fagsida på It's learning, slik at elevene kunne se på denne lista som ei smørbrødliste de kunne velge ei bok fra. Tanken er at elevene skal kunne låne bøker av hverandre, gå på biblioteket eller låne fra familiemedlemmer og kjente, da det ikke er tenkt at noen skal ha økonomiske utgifter på dette. Da læreplanen gir klart uttrykk for at litteraturen både skal være norsk og utenlandsk, la jeg som norsklærer ingen andre restriksjoner på valg av bøker enn at det skulle være i norsk oversettelse. Det har vært en glede å oppleve den leselysten elevene viser i valg av bøker og lesing i timene. De skal senere levere en anmeldelse av boka og ha et muntlig framlegg om det de har lest. GOD LESELYST!