mandag 6. oktober 2008

NDLA-landssamling

Jeg var tilstede på NDLAs landssamling 1. oktober 2008, sammen med min gode kollega Marita, med NDLAs sterke fokus på en ideologi med gratis digitale læremidler. Lag 2(innlogget med eget passord og FEIDE) står sentralt her; i de ikke-proprietære læremidlene, med håp om å produsere læremidler i alle fag, også planer om å invitere med testskoler og lærere for å være med på videre utvikling av Lag 2. Orientering fra NDLA-styret, med Svein-Erik Fjeld fra Hordaland som leder, om visjonene fra 2006 og arbeidet videre. Visjonene til NDLA er fritt tilgjengelige læremidler, gratis læremidler for brukerne i en videregående opplæring som preges av samhandling og deling. Her skal lærere og elever være deltakere i et aktivt og deltakende læringsarbeid. Utfordringen ligger i å hindre en kullturkollisjon mellom de unges verden og skolens pedagogiske verden, viktig å finne balansen mellom det elevene ikke vet, og den verden elevene faktisk oppholder seg i, med tanke på all den nye teknologien. En kultur for deltakelse med fokus på deling i skolen, der elevene får mulighet til å skape og utvikle seg selv.

Med NDLA som et pionérprosjekt, er likevel NDLA på parti med fremtiden som satser på en kultur med kompetanse, desentralisering, delekultur og åpen kildekode. VI lærere er viktige entreprenører her, vi må prøve, feile og se muligheter, samt stole på oss selv til å prøve noe nytt. Under utvikling er flere skjønnlitterære tekster, nå ligger noen unge debutanter ute med sine tekster, søk under Bibliotek og Tøffe tekster, men det trengs nynorske forfattere her. Videre arbeides det med e-forelesing, et eksempel vi så var formelle brev, med opplegg og stemme til forklaring, absolutt bra for elever som kan ha vanskeligheter med å lese lange tekster. NDLA viser her de tar hensyn til alle, derfor er dette tilpasset opplæring i praksis. Bra er de interaktive oppgavene som er laget, under Språklære, synd bare at ordklassene forsvinner når ordene dras over i sin rett rubrikk. Redaksjonen har også begynt å tenke på VG2, dessuten få med Flickr, YouTube, Wikipedia og søk på Creative Common.

Av praktisk art kom det opp spørsmål angående vanskeligheter med å finne tilbake til sidene ved bruk av de ulike kapitlene i undervisningen, her lærte vi at tradisjonelle sidetall på nettet ikke lar seg gjennomføre, men derimot brukes betegnelsen noder. Derfor viktig å legge ut lenker direkte til de aktuelle nodene (ikke sider) for elevene. Dette er nok noe som må gå seg til både for elever og lærere, og slett ikke umulig å gjøre, det gjelder bare å tenke nytt.

Samlingen ble vellykket avsluttet med foredrag av forfatteren Eirik Newth, som satte fokus på NDLA som en del av en global tendens, i en verden der alle gjør dette; legger ut stoff digitalt, mengden av gratisinnhold bare øker og øker, disse blir bedre og bedre, og de er profesjonelle. Bokklubben selger nå musikk uten kopibeskyttelse; en nyhet er MP3-lasting av musikk. Bokklubben gjør ikke dette med bøkene ennå, de beskytter altså forfatterne, men ikke musikerne. Spennende fokus også på SNL (Store norske leksikon) som nå kommer ut på nettet, gratis. Inspirerende å høre at arbeidsgivere i dag sjekker arbeidssøkeres aktivitet/ikke-aktivitet på nettet ved ansettelser. Lenge leve det digitale.