tirsdag 9. mars 2010

Tradering og samarbeid iEtherpad

Etter at elevene hadde arbeidet og blitt godt kjent med samarbeidsverktøyet Google Dokumenter, introduserte jeg iEtherpad.com som et tilleggsalternativ for samskriving og deling på nett. iEtherpad er en enkel nettbasert tekstbehandler, ment for skriving av ren tekst, ifølge norskboka.no, side 89,av Leif Harboe.

iEtherpad er lett å forstå, grei å opprette, lettvint å dele via en nettadresse som deles med dem man samarbeider med, og enkel å bruke, da brukerne skriver direkte inn på det samme "arket" i hver sin farge. Enklere kan det ikke bli, skriver Leif Harboe i norskboka.no, og det er jeg enig i. I Google Dokumenter må brukerne inviteres og akseptere invitasjonen på mail, selve opprettelses- og delingsprosessen er kjappere og enklere i iEtherpad, der det kun er deling av en automatisk nettadresse man får ved å klikke på "Create new pad". Det lure er å be elevene sende lenken til hverandre via Facebook eller MSN, de fleste har det oppe, det går fortere enn å sende på mail i læringsplattformen. Jeg bad elevene sende lenken på Facebook, derfor gikk distribusjon av nettadressene fort, og elevene kom raskt i gang med arbeidet i timen. En av elevene mistet kontakt med internett i timen og måtte logge inn på nytt, via nettadresen var eleven raskt tilbake i dokumentet og skrivingen kunne fortsette på samme sted.

Jeg prøvde dette ut i to norskklasser i dag, den ene klassen fikk i oppdrag å arbeide med idémyldring til en skriftlig oppgave de skal levere om fjorten dager. Elevene ble delt inn i grupper etter hvilken av de fem oppgavene de ønsker å besvare, de opprettet et dokument iEtherpad, bad dem skrive ned det de fikk og hadde av assosiasjoner rundt oppgaveteksten i samme dokument. Dette ble digitalt samarbeid, et glimrende verktøy til deling og samskriving innen samme oppgave og tema. Dokumentet iEtherpad oppdateres umiddelbart i sanntid, slik at alle til enhver tid ser hva andre skriver. Nettopp derfor fungerer samskriving og samarbeid så godt iEtherpad.

Den andre klassen skulle skrive ned sagn, historier og eldre og moderne vandresagn de selv kunne eller hadde hørt av andre. Her ble gruppene delt inn etter måned de var født i, og den første på lista ble bedt om å klikke på "Create new pad" iEtherpad, for så å spre lenken til de andre gruppemedlemmene på melding eller chat i Facebook. Dette er viktig blir gjort slik at ikke lenken spres til andre enn gruppemedlemmene, før alle er enige i at lenken eventuelt kan deles eller offentligjøres. Men så lenge man arbeider i et dokument, vil de fleste at det kun skal være tilgjengelig for dem som deler dokumentet.

Elevene kom også veldig fort i gang med skrivingen her, igjen hørte jeg bare tastende fingrer over tastaturet og smilende ansikter etter hvert som de leste det de andre i dokumentet skrev. De fikk assosiasjoner av hverandre og kom på nye historier som de skrev ned. Her opplevde jeg at elevene klarte å binde sammen den moderne tid med den nye ved å bruke datateknologien til å systematisere og samle historier, samtidig som de ivaretok og selv ble bærere av den eldre tradisjonen som muntlig overlevering er en del av. Her praktiserte elevene tradering på moderne vis, som betyr at diktningen blir fortalt til andre og nye generasjoner. En levende fortellertradisjon i samarbeid og samskriving, en digital traderingsprosess, der tradisjonell folkediktning og moderne historier ble ført videre til nye individer iEtherpad.