torsdag 1. november 2007

Elevene skriver tekster

Med mål om at elevene skal bli glad i å skrive, ga jeg elevene i VG1 følgende oppgave i en 2-timers skriveøkt:

Du skal skrive en tekst om en hendelse som har gjort inntrykk på deg sist uke. Start med en innledning der du presenterer hendelsen med tid, sted, personer og kort hva som skjedde. I hoveddelen forklarer du hva som gjorde inntrykk på deg, hvorfor du husker akkurat denne hendelsen, og hva den har gjort med deg i ettertid. Avslutt med en oppsummering, der du avrunder teksten med en konklusjon eller et spørsmål du vil tenke videre på. Skriv ca 500-600 ord og kall teksten for Min uke.

Bakgrunnen for denne oppgaven var å gi elevene mulighet til å skrive om noe som angår dem selv, en personlig tekst de kan utforme som de vil. Jeg mener det kan ofte være lettere å skrive om egne erfaringer, i stedet for andre tema de får beskjed om å drøfte eller tolke. Ved å bli glad i å skrive og oppleve en mestring her, tror jeg andre sjangre som essay, kåseri, artikkel og tolkningsoppgaver vil falle lettere for elevene. Oppgaven ble lagt ut på ITSL (It's learning) og levert der.