onsdag 31. oktober 2007

Digitale historiefortellere

I dag har jeg vært på andre kursdag i digitale historiefortellere på Høyskolen i Oslo. Vi lager en historie med lyd(musikk), bilde og egen fortelling. Spennende med tanke på at dette kan jeg bruke i undervisningen min, der elevene kan sette sammen sitt produkt til en fortelling med disse lydeffektene. En ny måte å presentere et stoff på, der vi som lærere får satt i gang elevene med de mulighetene den digitale verden byr på. Kan brukes i norskfaget i prosjektarbeid, særemneoppgaver eller rett og slett for å lage en tekst med bilde, musikk og lydeffekter. Morsomt å lese inn sin egen tekst og høre sin egen stemme. Bruker Windows Movie maker, et enkelt program som ligger som programvare på PC'n. Vær forsiktig med å laste inn musikk og/eller lyd som er rettighetsbelagt, husk å respektere åndsverkloven.