torsdag 4. september 2008

NDLA og lærebok

Endelig har de fleste i VG1 fått utdelt PC. Skoleåret startet med problemer med det trådløse på skolen, deretter forsinkelse i utlevering av PC-er til elevene. Der stod jeg som norsklærer for to VG1-klasser og skulle bruke NDLA istedenfor lærebok. Når så det trådløse kom på plass, lå NDLA nede noen dager, derfor ble frustrasjonen såpass stor at jeg valgte å bruke lærebok; både PANORAMA og NDLA. Mener dette bør være en god løsning, da NDLA er gratis og således fritt tilgjengelig. Det er ganske krevende å basere seg kun på NDLA når både sidene til NDLA og det trådløse netteverket kan finne på å legge seg i dvale et par dager, sånn helt plutselig. For lærere som baserer seg kun på NDLA blir dette rimelig frustrerende i en hektisk arbeidshverdag. Jeg mener vi kanskje bør vente med å satse kun på NDLA, før alt har gått seg helt til både med sidene til NDLA og det trådløse nettverket på skolene. Dette sier jeg mest for lærernes skyld. Læreboka vil jo alltid da kunne være redningen. Nå med gratis lærebøker etter hvert for alle elever, blir jo heller ikke elevene belastet unødig med å kjøre kombinasjon. Når den digitale kompetansen er et av målene i læreplanen, blir det helt håpløst når ingenting fungerer. I det minste krever jeg at alle elevene skal ha med PC til alle timene, på lik linje med lærebøker. Jeg setter anmerkning på de elevene som ikke har med PC, på samme måte som glemte bøker. Vi jobber nå med PC på lik linje med bøker, og PC er like viktig som læreboka. Med en slik strategi blir det ekstra belastende når leverandørene(trådløse + NDLA) svikter.

Etter å ha kommet i gang med PC, NDLA og PANORAMA, har jeg brukt både læreboka og NDLA aktivt. Vi har arbeidet en del med kommunikasjon og det muntlige, satt det i sammenheng med det skriftlige, elevene har lest, gjort oppgaver og diskutert muntlig. Her har læreboka blitt brukt, så har vi brukt NDLA sine videoer og oppgaver under kommunikasjon. Her har NDLA gode videoer innen kommunikativ kompetanse, også oppgaver som innbyr til god diskusjon i klasserommet. Særlig likte elevene videoen om Piirka i IKEAS kunderadio, det er i alle fall lurt å begynne med noe elevene kjenner og kan si noe om. De aller fleste kjenner jo Piirka fra Borettslaget, og de aller fleste har vært på IKEA.

Lesing er noe jeg kommer til å begynne aktivt med i VG1, og siden NDLA ikke har så mye om det, mener jeg læreboka utfyller dette, nok en god grunn til ikke bare å satse på NDLA. I fjor leste vi roman før jul, tenker å gjøre det samme i år, samt starte en lesesirkel, der elevene legger fram bøker de har lest og som de kan låne av hverandre. Dermed får jeg oppfylt både målet om lesing og muntlig framføring.