fredag 9. november 2007

Digitale historiefortellinger

Dette er min fortelling fra kurset Digitale historiefortellinger, som jeg deltok på 26.10, 31.10 og 01.11 d.å på Høyskolen i Oslo. På kurset ble vi først bedt om å skrive en personlig historie, så velge ut noe fra den historien som vi skulle lage en digital fortelling av på Windows Movie Maker. Bildene har jeg hentet fra internett, de er ikke mine personlige bilder, da noe av det jeg forteller ikke lenger eksisterer. Elevene kan bruke dette, f. eks. i framføring av særemne, prosjektarbeid osv. Første gang elevene gjør dette bør de også starte med sin personlige historie, det gjør prosessen lettere. Husk å ha på lyd på PC'n når du spiller av videoen. God fornøyelse.