lørdag 19. januar 2008

Legenden om St. Hallvard


Legenden om St. Hallvard forteller om Hallvard fra Huseby som i 1043 skulle ro over til den andre siden av fjorden. En gravid kvinne, som var på flukt fra to menn som beskyldte henne for å ha stjålet, bad om å bli med i båten, men de ble begge innhentet og drept. Sagnet forteller at liket av Hallvard fløt opp igjen etter en stund, selv om det var festet en tung stein rundt halsen hans. Hallvard ble senere begravet ved St. Olavs kapell på Huseby. Det fortelles at det over graven strålte et himmelsk lys, og på stranden kom det fram en helbredende kilde.

fredag 18. januar 2008

Nivåinndeing og differensiering

Her tar jeg opp noen tanker angående det å dele elevene inn i ulike grupper etter deres faglige nivå. Jeg er skeptisk til en inndeling som kan likne på den gamle kursplaninndelingen, da jeg er redd dette er med på å stigmatisere elevene, og at det heller kan bidra til en hemming av læringen mer enn å fremme den.