fredag 18. januar 2008

Nivåinndeing og differensiering

Her tar jeg opp noen tanker angående det å dele elevene inn i ulike grupper etter deres faglige nivå. Jeg er skeptisk til en inndeling som kan likne på den gamle kursplaninndelingen, da jeg er redd dette er med på å stigmatisere elevene, og at det heller kan bidra til en hemming av læringen mer enn å fremme den.

Ingen kommentarer: