søndag 13. april 2008

"smsordtak"

I dei to fyrsteklassane mine byrjar vi norsktimane med "Ord for dagen". Dette går på rundgang mellom elevane, og vi følgjer klasselista nedover og byrjar på nytt att, øvst med den fyrste i alfabetet, når vi har kome til det siste namnet på lista. Eleven som har denne oppgåva kjem då fram og står framfor kateteret når han/ho les opp sitt sitat. Kven som har skrive sitatet er ikkje alltid oppgitt, det kan vere eit ordtak, ei regle eller eit utanlandsk ordtak som har vandra på folkemunne. Elevane hentar ofte sitt sitat frå nettet, eller frå det dei kan og har hørt før, andre spør foreldra sine og nokre har besteforeldre dei kan spørje og som ofte har store kunnskapar å ause av i så måte. Her kombinerer vi norsk munnleg- og forteljartradisjon med det digitale, i og med siterte sitater er tilgjengeleg på nettet. Som ein variasjon fekk elevane ein dag i oppdrag å sende sitt sitat på sms til meg. Her er nokre av dei sitata eg fekk på sms, til glede for meg og til atspreiing og inspirasjon for elevane som måtte hente fram eit ordtak, skrive det ned og sende det. Det gjer nok sitt til at dei fleste av desse elevane aldri gløymer at det finst mange ulike ordtak i verda, sitat dei kan ta fram og bruke i ulike samanhengar. Tanken om "smsordtak" fekk eg da eg såg på måten elevane kommuniserte på rett før timen byrja, dei (og vi) er jo digitale - til ettertanke;

No pain, no gain (Kristian) Ikke klag over verden, den eksisterte før du ble født. - Mark Twain (Håvard) Hvis du elsker noen, si det til dem. (Mari) Religion er som opium for folket. Det sløver dem og hindrer dem i å oppdage og gjøre opprør mot urettferdighetene i samfunnet. (Martin) Selv de små ord som "ja" og "nei" krever den største ettertanke. (Rune) Alle mennesker er ufarlige inntil det motsatte er bevist. Likevel er de samme ufarlige menneskene potensielle fiender. (Helle) Vi ville ofte skamme oss over våre vakreste handlinger, hvis folk kjente grunnen til dem. (Beate) Hvis du ikke lykkes ved første forsøk, omdefiner begrepet å lykkes. (elev) En reise på tusen mil begynner alltid med ett skritt. (Torbjørn) Forskjellen på geni og dumhet er at geniet har grenser. (Mariam) Litt vondt skal mennesker ha, ellers holder de opp å være mennesker. Så setter de seg bare og kjeder seg og vet ikke hva glede er - Gabriel Scott (Kristin) Lærdom er langt mer verdt enn gull. (Konrad) På rettferdighetenes sti er det liv, og på veien dit den fører, er det ingen død. (Louise) Når et ord er sluppet løs, kan ikke ti ville hester innhente det - Japansk ordtak, Ensom - det er å være opptatt - av seg og sitt - Bjørnstjerne Bjørnson (Morten) Evig eies kun det tapte. (Henrik) For å fordøye kunnskap må man motta det med lyst (Øyvind) Erfaring er det navnet alle gir sine tabber. (elev) Bak samtalen finnes også løgnen (Karoline) Das Problem ist nicht die Atomenergie, sondern das Herz des Menschen - Albert Einstein - (Julie) Man kan aldri godta å krype når man kjenner trangen til å sveve - Helen Keller - (Helene) Dumheten overlever alltid, den er så og si for dum til å dø - Aksel Sandemose - (Håkon).