onsdag 21. mai 2008

Reklame i moviemaker

Elevaktivitet er viktig, elevene skal skape, være kreative og produsere. Dette inspirerer til læring, men også til løsningsorientert samarbeid. I sammensatte tekster er det mulig å jobbe med både tekst, bilde, lyd og effekter. Derfor fikk elevene i VG1 i oppgave å lage en reklamesnutt på ca 1 minutt i moviemaker. REKLAME var altså stikkordet her, og elevene ble delt inn i grupper med fire deltakere. De fikk selv velge fritt hvilken reklame de skulle lage, hva slags tema og til hvilken målgruppe. De kunne filme selv, bruke private bilder eller bilder lagt ut på http://www.flickr.com/

Elevene fikk høre vurderingskriteriene på forhånd:
  1. At budskapet kommer klart fram.
  2. Samsvar bilder, tekst og musikk.
  3. På hvilken måte effektene er satt sammen, at de står i harmoni med hverandre.
  4. At reklamen samsvarer med den målgruppen den henvender seg til.
  5. At reklamesnutten kommuniserer, den er forståelig både verbalt og visuelt.

Dette er tidkrevende, læreren må sørge for å sette av nok timer til dette arbeidet. I utgangspunktet planla vi å bruke fem timer, men innså etter hvert at arbeidet krevde opp til åtte timer. Arbeidsøkten ble avsluttet med en premiere, der alle viste fram filmene sine og fortalte litt om dem. Elevene fikk i oppdrag å evaluere hverandres filmer, ulike grupper fikk beskjed om å evaluere bestemte filmer, slik at alle fikk prøvd seg på å gi ros og konstruktive tilbakemeldinger(som betyr at de skulle lære seg å kommentere det de mente burde rettes på, men på en slik måte at det virket oppbyggende). Elevene likte å arbeide med moviemaker, de fleste kjente verktøyet på forhånd. Som en samlet evaluering til slutt kom det fram at elevene hadde lært mye om lyd, bilde og tekst, samtidig som de hadde blitt bedre kjent med hverandre. Samlet betyr ikke dette noe annet enn at sammensatte tekster er kommunikative tekster

2 kommentarer:

Vera-blogg sa...

Dette blir et malapropos til det siste blogginnlegget ditt. Jeg har imidlertid lest din hyggelige omtale av mitt NKUL-foredrag og blogget en liten snutt i min blogg om dette. Det var også hyggelig at Harboe ble inspirert. Jeg kommer til å bruke deres realiseringer av tanker og idéer jeg har hatt og har.....

Harald Morten

Vera-blogg sa...

http://my.opera.com/Haraldmi/blog/2008/05/23/ikkeskolsk