fredag 2. mai 2008

Facebook, msn, YouTube

Digital kompetanse er et av målene i skolen etter innføringen av Kunnskapsløftet 06. Jeg opplever det spennende å tilegne meg denne kunnskapen selv, dele den med kollegene for så å prøve det ut sammen med elevene. Kunnskapsløftet innebærer at skolen skal prioritere utvikling av grunnleggende ferdigheter i alle fag, der en av disse er å kunne bruke digitale verktøy. Det er fruktbart med gode kolleger, i norskfaget har samarbeidet med Marita og Lill-Tove vært avgjørende for å henge med i den digitale utviklingen. Jeanette Tranberg, aktiv blogger og venn på Twitter, reflekterer her rundt nøkkelen til integrering av en vellykket digital kompetanse. Det er mange hensyn å ta og mange veier å gå, men aktiv deltakelse og støtte i kollegiet er ett av de mange aspektene som er avgjørende for en positiv utvikling. Vi må oppmuntre hverandre til en aktiv digital hverdag, samtidig som vi er bevisste på hvordan vi bruker det digitale verktøyet, det skal brukes faglig og med kritisk blikk på hva vi legger ut og hvor vi henter opplysninger fra. Jeanette skriver i bloggen sin også om de mange hindere som kan problematisere en praktisk gjennomføring av det digitale; som personvern, bruk av bilder osv, og kommer inn på viktigheten av en bevisstgjøring mot en digital dannelse, noe som krever stimulans, samarbeid, refleksjon og kritisk vurdering. Dette bør oppnås ved bredt samarbeid kollegene mellom.

Fra selv å ha vært skeptisk til både msn og Facebook, er jeg nå, i samarbeid med gode kolleger, en av de ivrigste brukerne av disse pluss andre nettsteder og chatterom. Jeg frekventerer hyppig både Facebook, Twitter, msn og er en kjapp sms'er. Kommunikasjonen mellom meg, mine kolleger og mine elever er blitt mye enklere etter at alle disse mulighetene ble tilgjengelig. Rent faglig letter det hverdagen enormt, i stedet for å ta telefonen og forstyrre et helt arbeidsrom, sender vi kollegene spørsmål, beskjeder og lenker til hverandre på msn. Avtaler gjøres enkelt og greit, å fatte seg i korthet er nødvendig. På Google dokumenter kan vi dele dokument og lage oppgaver som vi får opp på vårt eget dokument umiddelbart uten å måtte sitte i samme rom.

Facebook kjenner elevene godt, derfor er det enkelt å knytte oppgaver (i alle fall innen norskfaget) til dette stedet, her kan elevene skrive til hverandre på wallen, de kan sende message til hverandre, som bare er mellom to, og de kan legge ut lenker de mener er aktuelle og begrunne det. Nå som det er mulig å chatte på Facebook, noe jeg har god erfaring med fra mine norsktimer, kan jeg bare kopiere en lenke eleven trenger inn på chattefeltet til den eleven som skal ha den aktuelle lenken, og på 2 sekunder har han/hun den. Dette forutsetter da selvfølgelig at vi begge er pålogget Facebook. Samme funksjonen har msn. Jeg ser mulighetene disse ulike verktøyene gir, og mener de er med på å bidra til at elevene blir både kreative, produktive og ser det skapende i alt de kan utføre, samtidig som vi hele tiden er bevisste på hva vi skriver, hvordan vi bruker dette og hvor opplysningene hentes fra.

Fordi norskfaget ikke lenger er bare å skrive og produsere, må vi tenke nytt, da det skapende også ligger i de sammensatte tekstene. Nettopp det å se lyd, bilde og tekst som en helhet får elevene på YouTube, med både video og musikk som en helhet. Men nå også på Weblogg-ed TV, se innlegget over, med mulighet for å legge inn sine egne show, noe læreren også kan gjøre, sitt eget undervisningsshow eller chatte med elevene via webkamera i såkalte Video Chat Rooms. Dette er ennå noe ukjent for meg, men regner med elevene lærer seg det ganske fort. Eller kanskje de allerede kan det, for mesteparten av sin digitale kompetanse lærer elevene seg utenom klasserommet. Én ting er sikkert, det digitale er kommet for å bli, vi må henge på, ikke reversere nå, men arbeide for å bevisstgjøre og stimulere hverandre til en positiv utvikling.

Ingen kommentarer: