fredag 2. mai 2008

Punktlistetyranni?

Spennende med oppegående elever som ser hva som kan være av interesse for norsklæreren sin. Denne artikkelen ble jeg gjort oppmerksom på av en av mine elever i VG1, hun la lenken ut på wallen min på Facebook og viser dermed interesse for læring og hva som skjer i klasserommet. Artikkelen er interessant, fordi den tar opp spørsmålet om bruk og nytte av PowerPoint i undervisningen. Jeg videreformidlet lenken på Twitter, slik at mine samarbeidsvenner på nettet også kunne lese og reflektere over innholdet. Punktlistetyranni, stilles det spørsmål om i artikkelen, der det reises mange interessante problemstillinger rundt det å bruke PowerPoint som presentasjonsform. Er formen pasifiserende eller aktiviserende?

Jeg har selv tenkt over hvor mye elevene egentlig lærer av PowerPoint-presentasjoner, og jeg har nok følt undervisningen noen ganger kan bli vel instrumentell med dette verktøyet. Samtidig har jeg kunnet bidra med nytt stoff på kort tid, presentert det konkret og presist med mulighet for fordypning etterpå. Jeg har særlig benyttet dette i norsk VKII, der vi arbeider etter en modell fra Kragerø videregående skole. Vi gir den teoretiske bakgrunnen for et emne ved å forelese, 2 x 45 minutter, for to klasser, deretter arbeides det klassevis i seminargrupper og studietimer med oppgaver og samtaler innen det aktuelle emnet. PowerPoint-presentasjonene har da vært hyppig brukt under forelesningene. Noen ganger har jeg følt disse presentasjonene har vært neddynget med stoff, noe jeg har tatt lærdom av og førsøkt å endre til neste gang. Jeg har alltid lagt ut disse presentasjonene på nettet på forhånd, vi bruker It's learning på skolen vår, slik at elevene har mulighet til å gjøre seg kjent med temaet før selve forelesningen. I tillegg har jeg kopiert opp PowerPoint-presentasjonene i papirformat og delt dem ut, slik at elevene har mulighet til å notere på arkene ved siden av bildene under forelesningen.

Jeg har også tenkt på om dette er pasifiserende, og har derfor variert med å forelese uten PowerPoint, bare fra mitt eget manus, der elevene selv må ta alle notater i sine notatbøker (få bruker PC ennå på dette trinnet). Hva som er best, kan diskuteres, elevene har gitt tilbakemelding på at de liker begge måtene, at det er ok med variasjon, men de liker å få en eller annen form for notater. Dette kan ikke alltid oppfylles, de gangene det skal gjøres, har det i alle fall vært greit å bruke PowerPoint. I tillegg har det vært nyttig å bruke PowerPoint der læreboka er mangelfull med informasjon og bakgrunnsstoff, som for eksempel da jeg foreleste over temaet samtidslitteraturen. Her kunne jeg komme med utfyllende stoff til læreboka, og elevene kunne da ha med denne PowerPoint-presentasjonen på heldags. En annen detalj, PowerPoint gjør det lettvint å knytte ethvert foredrag opp til lenker på YouTube, NRK-radio og -TV, spille det av i øyeblikket og få eksemplifisert det emnet det blir forelest over. Andre ganger er det vel så nyttig med lærerens spontanitet og evne til å visualisere sitt eget stoff.

Jeg kommer til å bruke PowerPoint i fremtiden, men med en bevisst holdning både til stoffmengde og hyppighet. Så nyttig, praktisk og innholdsrikt, men her gjelder det som alltid, forsiktig bruk og for all del; ikke overdriv.

1 kommentar:

Anne Cathrine sa...

Jeg er også en flittig bruker av PowerPoint, og er klar over at det kan være passiviserende. En måte jeg bruker det på er at jeg har kun veldig få punkter, elevene har også tilgang til denne via It'slearning. Så ber jeg elevene notere utfyllende under punktene, ofte skriver jeg samtidig, og de skriver av. Et tips til dem er å kopiere punktene inn i Word, slik at dokumentet blir mer oversiktlig for dem. Dette gjorde spesielt mye da jeg underviste i rettslære uten lærebok. Tror det hjelper dem til å skape struktur. Det er ofte de ikke skjønner hva som er hovedoverskrift og underoverskrift. Dette krever slevsagt at elevene har egen PC.