fredag 2. mai 2008

Weblogg-ed TV

Undervisning

Det nye digitale verktøyet er å filme sitt eget undervisningsshow, det kan gjøres av både elever og lærere, spennende med tanke på framføring av gruppearbeid, prosjektoppgaver osv. Mange muligheter, også konferanse via webkamera, se mer her på USTREAM TV Shows


Ingen kommentarer: