tirsdag 30. november 2010

Fred og Facebook

I læreverket Grip teksten, Norsk for VG3, står opninga av romanen Fred frå 1892 av Arne Garborg, som ein av tekstane elevane kan lese. Det er ikkje lange teksten, men nok til å gje lesaren eit hint om folkelynne og landskap i romanen, slik Garborg skildrar havet "ukløyvt og utøymt" med "trelaust og bert" landskap og ein himmel som "det einaste ljoset over tilværet." ... "Her og der oppetter bakkar og rés kryp låge hus i hop i småkrullar som søkjande livd." ... "Det er eit sterkt, tungt folk, som grev seg gjennom livet med gruvling og slit, ..." skriv Garborg i dei fem fyrste avsnitta, og vi anar eit slitande folk i hard kamp for tilværet.

Utdraget er skrive på ei målform som nok ikkje er lettast tigjengeleg for elevane, med ord som til dømes "æveheims", "døyvt dunder" og "søkjande livd", og noko melankolsk i stilen. Eg var spent på kva slags stemning elevane kom i ved å lese denne teksten, og gav dei i oppgåve å skrive om det på fagsida på Facebook etter å ha lese og arbeidd med teksten. Dei skulle grunngje stemninga si ved å vise til døme frå teksten. Slik gjekk det til at Fred kom på Facebook.

1 kommentar:

Marit sa...

Eg synest det høyres veldig lurt ut å bruke Facebook som arena kor elevane kan kommentere ein tekst. På den måten møter læraren elevane på deira eigen arena, noko som kan virke litt ekstra motiverende, framfor å måtte skrive ein kommentar med blyant og papir og levere inn til læraren. Elevane har også moglegheit til å sjå kva andre elvar har skreve, og dei kan la seg inspirere av kvarandre. Eg synest derfor at å bruke facebook er ein fin måte å skape variasjon i undervisninga på, og eg kan godt tenkje meg å prøve det ein gong eg også.