tirsdag 30. november 2010

Sterke adverbhistorier

Sterke verbhistorier blir det sterke historier av, det blir det også av sterke adverbhistorier som byggjer på sterke verbhistorier. Slik blir elevane medvetne om ordklassa adverb, at ho særleg står til verbet, utfyller verbet og seier noko meir om verbet. For å få fram kva eit adverb er, tok vi i timen utgangspunkt i dei sterke verbhistoriene elevane hadde skrive om på Facebook tidlegare, plukka fram nokre av verba og la til korleis dei vart utført. Vi demonstrerte i klasserommet skilnaden mellom "eg går fort" og "eg går sakte eller langsomt", fekk i praksis fram at det er forskjell på "å skrike høgt" og "å skrike lågt". Etter denne oppvisinga av å gå og å skrike, bad eg elevane gå på Facebook og skrive etter følgjande statusoppdatering: ADVERBHISTORIER! Skriv ei stutt historie med adverb, lag overskrift sjølv og syt for at alle setningane dine inneheld eit adverb.
Dette vart ein time fylt med fysisk framsyning, munnleg aktivitet og skrivande adverbhistorier på Facebook. Dei som ikkje veit kva eit adverb er no, må lære det nokså fort, i alle fall om ikkje altfor lenge.

1 kommentar:

Robin sa...

Glimrande måte å møte elevane på i deira eigen mediekvardag, samt bruke digitale verktøy i undervisninga. Facebook er komen for å bli, så da er det ei utfordring at lærarane i skulen tar til seg desse nettforuma, og nyttar dem i timane. Slik som det vart gjort i bloggdøme her, er ein fin kombinasjon kor ein lærar om verb og adverb, men kor man også får skrive om det på facebook. Der treffer læraren mange av elevane sine, han gjør undervisninga spennande, noko nytt, utan om dei tradisjonelle norsktimane. I tillegg så drivar denne norsklæraren med opplæring i fornuftig og meiningsfull bruk av diskusjonsforum på internett. Strålande. Dette må fleire lærarar også gjøre.

mvh.

Robin Einarsen Wollstad